Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For BloggersFree BacklinksBlogger Tips And Tricks
English French German Spain Russian

Cimnastikte Temel Duruşlar

 

Oyun esnasında değişik düzenlerde ve değişik pozisyonlarda öğrencilerin yerleşimi ve oyunun karakterine uygun bir durumda pozisyon almaları için, beden eğitimi dersinde de önemli bir yere sahip olan temel duruşların öğrencilere öğretilmesi faydalı olacaktır.

 

Temel duruşların öğretilmesi ve bir rutin haline dönüştürülmesi zaman kaybını önlemenin yanında, cimnastik ve düzen alıştırmaları gibi iki önemli konunun destekçisi olacaktır. Oyunların amaçları içinde koordinasyon ve denge geliştirme gibi unsurlar vardır. Bu nedenle temel duruşlarla ilgili öğretime önem verilmeli ve bu konuya zaman ayrılmalıdır.

 

Temel Duruşlar:

Bacaklar Kapalı Ayakta Duruş: Bacaklar bitişik Kollar yanlarda gövdeye paralel, baş ve gövde dik olarak yapılan duruştur.

 

Bacaklar Açık Ayakta Duruş: Ayaklar omuz genişliğinde açık, kollar yanda gövdeye paralel, baş ve gövde dik olarak yapılan duruştur. Vücut ağırlığı her iki bacakta da eşittir.

 

Çömelerek Duruş: Baş ve gövde dik, vücut ağırlığı ayak uçlarında çömelme hareketidir. Bu duruşta kalça ve topuklar bitişik, kollar gövdeye paraleldir.

 

Dört Ayak Duruş: Çömelik duruşta eller omuz hizasında avuç içi yere dayanır. Dizler kolların arkasında kalır.

 

Dizüstü Duruş: Bacaklar dizlerden bükülü, alt bacak ayak bilekleri gergin olarak yere dayalıdır. Buna bağlı üst bacak ve gövde dik,kollar yanlarda gövdeye paraleldir.

 

Tek Dizüstü Duruş: Dizüstü duruştayken bir bacağın öne alınarak dizden dik olarak bükülü yere basış şekli de “tek dizüstü” duruş olarak adlandırılır.

 

Dizüstü Oturuş: Dizüstü duruştayken, arkaya topukların üzerine oturuş şeklidir. Dizüstü duruştayken yana oturma şekli ise “dizüstü yan oturuş” olarak adlandırılır.

 

Bank Duruşu: Dizüstü duruştan kollar önde yere dayanılır. Üst bacak ve kollar yere dik ve birbirine paraleldir.

 

Ters Bank: Bank duruşunun tersidir. Sırt yere, göğüs yukarı dönüktür. Kollar ve alt bacaklar birbirine paralel yere dik, ayak ve avuç içleri yere dayalıdır. Baş arkada serbesttir.

 

Cephe Duruşu: Bacaklar arkaya gergin şekilde uzatılır. Ayak uçları yere dayalıdır. Kollar gergin ve yere dik, vücut tamamıyla gergin ve bir çizgi üzerindedir.

 

Ters Cephe Duruşu: Cephe duruşunun tersidir. Cephe duruşunun, vücudun göğüs kısmı yukarıya, sırt kısmının yere dönük olma durumudur. Topuklar yerde, ayak bilekleri gergin, eller, kollardan gergin şekilde yere dayalıdır. Baş arkada serbesttir.

 

Uzun Oturuş: Gövde dik, kalça yerde, bacaklar öne gergin olarak uzatılır. Kollar yanlarda yere paraleldir.

 

Açık Bacak Uzun Oturuş: Uzun oturuş pozisyonunda bacakların yanlara ”V” şeklinde açılması şeklinde uygulanır.

 

Engel Oturuşu: Uzun oturuş pozisyonunda bir ayağın dizden bükülerek arkaya alınmasıdır.

 

 

Bacaklar Bükülü Oturuş: Uzun oturuş pozisyonunda, her iki bacağın dizlerden bükülerek tabanlarının yere dayanmasıdır.

 

Sporcu Oturuşu: Bacaklar bükülü oturuş pozisyonunda, ellerin diz kapakları üzerinde kenetlenmesi ve hafifçe gövdeye çekilmesi şeklindeki oturuş şeklidir.

 

Bağdaş Oturuş: Açık Bacak Uzun Oturuşta, bacakların dizlerden bükülerek önde çaprazlanmasıdır. Gövde dik kollar yanlarda serbesttir.

 

Kartal duruşu: Bacaklar açık ayakta duruşta, gövde öne bükülerek yere paralel konuma getirilir. Kollar omuz hizasında açık, gergin ve yere paraleldir.

 

Planör Duruşu: Vücut ayak ağırlığı tek bacak üzerindedir. Diğer bacak gergin olarak yukarıya kaldırılır. Kollar omuz hizasında yanlarda açık, gövde ile beraber yere paraleldir.

 

Mum Duruşu: Sırtüstü yatışta, ellerle gövde yanlardan kavranır. Bacaklar gergin olarak yukarı kaldırılırken dirseklere dayanarak, ağırlığı omuzlara aktarılır. Dayanak yüzeyi omuzlar ve üst koldur Vücut ayak uçlarına kadar gergin ve diktir.

 

 

Çakı Duruşu: Uzun oturuşta veya bacaklar bükülü oturuşta, bacakların 45 derece yukarıya gergin şekilde kaldırılmasıdır. Kollarla yanlardan destek alınır. Dayanak yüzeyi sadece kalçadır.